FHU-DUO Anna Maria Michalik

BHP

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP,
 • specjalistyczne szkolenia bhp w zakresie: przedmioty wybuchowe i niebezpieczne w złomie,
 • kompleksową obsługę firm w zakresie bhp,
 • doradztwo w zakresie BHP,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • opracowanie analiz stanu bhp,
 • opracowanie Podstawowej Instrukcji BHP i oceny zgodności,
 • postępowania powypadkowe i opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • przeglądy warunków pracy,
 • pomoc w realizacji nakazów PIP, PIS,
 • wdrażanie Systemu Zarządzania BHP,
 • organizacja stanowisk pracy,
 • ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe na podstawie list kontrolnych,
 • zaopatrzenie w oznakowania bhp,
 • zaopatrzenie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.