FHU-DUO Anna Maria Michalik

Ocena ryzyka zawodowego

Proponujemy Państwu profesjonalne opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

Realizacja usługi przebiega w następujących etapach:

  • Klasyfikacja czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy wg. rodzaju i intensywności z jaką występują.
  • Identyfikacja możliwych chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.
  • Określenie zagrożenia dla środowiska i mieszkańców (w otoczeniu firmy).
  • Analiza ryzyka zawodowego.
  • Opracowanie dokumentacji oceniającej ryzyko.
  • Zalecenie środków profilaktycznych wymaganych przepisami prawnymi i normami, określającymi minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na analizowanym stanowisku.