FHU-DUO Anna Maria Michalik

Szkolenia BHP

Szkolenia są jednym z obowiązków wynikających z Kodeksu pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje:

  • Szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny prowadzony przez Inspektora BHP.
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy prowadzony przez przełożonego lub pracodawcę.

Szkolenie okresowe kierowane jest do wszystkich grup pracowników:

  • Pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • Pracowników administracyjno – biurowych.
  • Pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
  • Pracowników inżynieryjno – technicznych.
  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Specjalistyczne szkolenie bhp w zakresie przedmioty wybuchowe i niebezpieczne w złomie, skierowane jest do firm, które zajmują się odzyskiwaniem i przetwarzaniem złomu. Prowadzone jest przez czynnego zawodowo Sapera.