FHU-DUO Anna Maria Michalik

Wykładowcy

Szkolenia bhp:

  • Anna Maria Michalik – Główny Specjalista ds. BHP
  • Adrian Michalik – Starszy Inspektor ds. BHP
  • Tomasz Znojkiewicz – Saper

Szkolenia p.poż.:

  • Adrian Michalik – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenia pierwsza pomoc:

  • Adrian Michalik – Instruktor /Ratownik
  • Anna Maria Michalik – Główny Specjalista ds. BHP

Szkolenia HACCP:

  • inż. Anna Maria Michalik