FHU-DUO Anna Maria Michalik

Analiza stanu BHP

Sporządzanie analiz stanu bhp jest jednym z zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość ich wykonywania nie może być mniejsza niż raz na rok.

Analiza służy min. do:

  • Wskazania prac związanych z zagrożeniem większym od przeciętnego.
  • Analizy wypadków przy pracy – częstotliwość, przyczyny, okoliczności i skutki.
  • Określenia środków ograniczających ryzyko zawodowe wypadkowe i chorobowe oraz zaproponowanie zmian w organizacji pracy, mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.