FHU-DUO Anna Maria Michalik

Ocena stanowiska pracy z komputerem

Powyższy obowiązek wynika min. z następujących aktów prawnych:

  • art. 207 Kodeksu Pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ogólnych przepisów bhp.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.