FHU-DUO Anna Maria Michalik

GHP i GMP

Każdy podmiot na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi dla kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami), jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz dobrej praktyki higienicznej GHP.

Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych stosowane w zakładach branży spożywczej oraz formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności.