FHU-DUO Anna Maria Michalik

Postępowanie powypadkowe

Ustalamy okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy.

Stanowimy skład zespołu powypadkowego wraz z przedstawicielem załogi, wraz z którym przeprowadzamy oględziny miejsca wypadku, prowadzimy postępowanie powypadkowe wysłuchując wyjaśnień poszkodowanych oraz świadków wypadku, prowadzimy całą dokumentację związaną z postępowaniem powypadkowym.