FHU-DUO Anna Maria Michalik

Wdrażanie systemu zarządzania BHP

Wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przynosi wiele wymiernych korzyści, które usatysfakcjonują pracodawcę. Należą do nich:

  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa.
  • Skuteczne zapobieganie wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a co za tym idzie, obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  • Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za czasową lub stałą niezdolność do pracy.
  • Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia.
  • Planowe wydatki ponoszone z tytułu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w środowisku pracy.
  • Korzyści socjalno-zdrowotne: zdrowy pracownik w zdrowym środowisku pracy to wyższa wydajność i efektywność pracy.