FHU-DUO Anna Maria Michalik

Pomoc w realizacji nakazów PIP i PIS

Polecamy usługi w kompleksowej realizacji wydanych decyzji pokontrolnych (min. ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp, instrukcje bhp), doradztwo dotyczące sposobów usuwania istniejących uchybień oraz przygotowania odpowiedzi na wydane decyzje, nakazy i wystąpienia.