FHU-DUO Anna Maria Michalik

Organizacja stanowisk pracy

Doradzamy w zakresie organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia.

Jeżeli likwidacja zagrożeń zdrowia i życia pracowników jest niemożliwa ze względu na technologię procesu pracy, pracodawca ma obowiązek zastosowania właściwych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmniejszających zagrożenia na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Pomagamy przy doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju i stopnia narażenia na występujące w zakładzie czynniki.